Lila häger

Lilahägern är en vadarfågel som tillhör familjen häger. Även om den liknar en gråhäger, är den lite mindre och har mörkare fjäderdräkt.

Lila-häger
©Rob Carr
Lila-häger
©Robb Carr

Fågelinformation.

Var kan vi se en lila häger?

Dessa hägrar fotograferades vid vår nybildade vattenpark, en kort promenad från Footsteps. Annars skulle du hitta dem i stilla sötvattensjöar eller reservoarer, med tät vegetation och vassbäddar.

Vad ser det ut som?

Purpurhägern är en stor fågel, 78–97 cm lång med en ståhöjd på 70 till 94 cm och ett vingspann på 120–152 cm. Den är dock smal för sin storlek och väger bara 0,5 till 1,35 kg. Den är något mindre än gråhägern, från vilken den kan särskiljas på sin mörkare rödbruna fjäderdräkt och, hos vuxna, sin mörkare grå rygg.

Vuxna har pannan och kronan på huvudet svarta, med en mörk rand längs baksidan av nacken som slutar i en smal, dinglande krön. Denna är kortare än krönet på gråhägern och överstiger inte 140 mm. Sidorna på huvudet och halsen är gulaktiga kastanjefärgade, med mörka ränder och linjer längs vardera sidan av hela halsen. Manteln är oljig brun och de övre skulderbladsfjädrarna är långsträckta men inte de nedre. Resten av de övre delarna och svansen är brungrå. Framsidan av halsen är blekare än sidorna och det finns några långsträckta fjädrar vid nackens bas som är randiga med vitt, kastanj och svart.

Bröstet är kastanjebrunt, med en del svärtning på sidan, och magen och undersvanstäckarna är svarta. Den brungula näbben är lång, rak och kraftfull och är ljusare i färgen hos vuxna avelsdjur. Iris är gul, benen är bruna framtill och gulaktiga bak. Källa Wikipedia.

Vad matar den på?

Den livnär sig på en mängd olika byten inklusive möss, fiskar, grodor och insekter.

Vill du veta en intressant Factoid?

De är köttätande och en av de arter som Avtal om bevarande av afrikansk-eurasiska vandrande vattenfåglar (AEWA) gäller.

Hur låter det?

Dess uppmaning är en rivande frank!

SV
Rulla till toppen