Plastic beleid voor eenmalig gebruik.

Dit document beschrijft ons (Footsteps Eco-lodge) beleid voor eenmalig gebruik van kunststoffen (SUP-beleid).

Waar is dit beleid voor bedoeld?

Het beleid voor eenmalig gebruik van kunststoffen verplicht Footsteps om actief het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik uit zijn activiteiten en diensten te verwijderen dan well te verminderen, en te werken aan het vinden van positieve oplossingen voor vermindering van onnodig afval op al zijn afdelingen.

Beleid voor eenmalig gebruik van kunststoffen

De persoon die verantwoordelijk is voor het toezicht op SUP's.

De persoon die verantwoordelijk is voor het toezicht en de uit vosring van dit beleid is de General Manager, Dodou Touray.

Het probleem.

Plastic voor eenmalig gebruik kan worden omschreven als elk plastic wegwerpartikel dat is ontworpen om slechts één keer te worden gebruikt. Plastic voor eenmalig gebruik wordt vaak gebruikt in verpakkingen, consumentenproducten, cosmetica en de gezondheidszorg. Voorbeelden zijn plastic zakken, wegwerpartikelen, drankverpakkingen, ballonnen en vochtige doekjes. Geschat wordt dat ongeveer 50% van het plastic afval dat we wereldwijd produceren, verpakkingen zijn die maar één keer worden gebruikt.
Er zijn twee belangrijke kwesties die verband houden met dit beleid:

  1. Plasticvervuiling is zwerfvuil - Plasticvervuiling is zowel een mondiaal als een lokaal probleem dat de natuurlijke en stedelijke omgeving, de oceanen, de stranden en de link met de gezondheid en het welzijn van mensen beïnvloedt. Vervuiling door SUP die in onze steden en dorpen wordt aangetroffen, heeft een esthetisch effect, maar is ook kostbaar om op te ruimen.
  2. Plastic levert een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering - Chemische stoffen die zijn afgeleid van de productie van fossiele brandstoffen worden gebruikt om bijna alle kunststoffen te maken. Hoe meer plastic er wordt gemaakt, hoe meer petrochemicaliën er nodig zijn, en hoe meer petrochemicaliën er nodig zijn, hoe groter de vraag naar gas, olie en zelfs steenkool. Door SUP te verminderen of te verwijderen, betekent dit dat Footsteps helpt om de vraag naar fossiele brandstoffen te verminderen, waardoor de CO2 in de atmosfeer wordt verminderd.

Het beleid inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik

Footsteps Eco-lodge zal optreden om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik uit zijn activiteiten en diensten te verwijderen dan wel te verminderen, en zal werken aan het vinden van positieve oplossingen voor het verminderen van onnodig afval binnen zijn afdelingen.

Hoe we dit gaan doen:

Een SUP-actieplan ondersteunt dit beleid. Daar in staat wat, hoe en wanneer dit zal worden bereikt. Uitvoerder van deze Footsteps Eco-lodge zal:

1. Het goede voorbeeld geven door het SUP-beleid in te bedden in onze strategieën, beleid en plannen. Waar het gebruik van kunststoffen onvermijdelijk is, zal Footsteps Eco-lodge het gebruik van gerecyclede kunststoffen aanmoedigen. We ondersteunen lokale fabrikanten die producten maken van lokaal geproduceerd afvalplastic. d.w.z Wasteaid Gambia.

2. Samen werken met onze leveranciers en aannemers. Onze leveranciers vragen om een SUP-beleid of top zien dat ze het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik in hun dienstverlening tot een minimum beperken en waar nodig duurzame alternatieven zoeken.

Jaarlijks zal in juni een SUP-verslag worden uitgevoerd door de algemeen directeur.

NL
Scroll naar boven