Afrikaanse kievit

De Afrikaanse Wattled Lapwing, soms aangeduid als de Senegal Wattled Plover, wordt gevonden in de buurt van Footsteps in de nabijgelegen wetlands.

De gele flappen onder zijn ogen worden "lellen" genoemd, vandaar de naam Wattled Lapwing.

Wattled Kievit
Krassen op insecten!
Lelkievit Gambia
Lelkievit

Informatie over vogels.

Waar wordt de Afrikaanse Lelkievit gevonden?

Zoals eerder vermeld, bevindt deze grote waadvogel zich op korte loopafstand van de loge bij onze nabijgelegen wetlands en naast de lodge in de velden van de boer.. 

Deze soort is een veel voorkomende kweker in natte laaglandhabitats, vooral vochtig grasland, en voedt zich vaak in drogere habitats zoals savanne.

In Gambia bijvoorbeeld is deze verrukkelijke vogel wijdverbreid en ook over het algemeen vrij algemeen.

Hoe ziet het eruit?

Met een lengte van ongeveer 34 cm zijn dit opvallende en onmiskenbare vogels. Het zijn grote bruine steltlopers met een zwarte kroon, een wit voorhoofd en grote gele gezichtslellen. De staart is wit, zwart getipt en de lange poten zijn geel.

Tijdens de vlucht hebben de bovenste vleugels zwarte slagpennen en bruine dekveren, gescheiden door een witte balk. De ondervleugels zijn wit met zwarte slagpennen. Bron Wikipedia.

Waar voedt het zich mee?

Het dieet van de kievit omvat een reeks insecten, slakken en andere ongewervelde dieren die uit de grond worden gehaald. Ze voeden zich soms ook met sommige granen, zoals rijst. Ze voeden zich voornamelijk overdag en maken soms gebruik van hun indrukwekkende poten om insecten van zachte grond te storen.

Wil je een interessante Factoid weten?

De Afrikaanse lelkievit is een van de soorten waaraan de Overeenkomst inzake de instandhouding van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels (AEWA) van toepassing. Bron Wikipedia

Hoe klinkt het?

Het trekt de aandacht naar zich toe met een luide "piep-piep-piep" -roep. 

NL
Scroll naar boven